Přírodní výtvor je ukázkou působení klimatických vlivů – mrazu, sněhu a větru na porost buku lesního. Tvrdé přírodní podmínky, když průměrná roční teplota zde nepřevyšuje 5 stupňů Celsia a sněhová pokrývka ležící zde až 140 dní v roce, vytvarovaly jednotlivé kmeny do zajímavých a bizarních tvarů.

_N9R1847

_N9R1899

_N9R1834

_N9R1838

_N9R1837

_N9R1896

_N9R1866

_N9R1895

_N9R1883

_N9R1833

_N9R1901