Srbsko, 1. 4. 2023 – Highline party v lomu Alkazar v Srbsku u Berouna.

_N9R0638

_N9R0612

_N9R0821

_N9R0837

_N9R0893

_N9R1018

_N9R0615

_N9R0874

_N9R0770

_N9R0662

_N9R0963

_N9R0694

_N9R0704

_N9R0708

_N9R0769

_N9R0975

_N9R0753

_N9R0758

_N9R0798

_N9R1019

_N9R0773

_N9R0849

_N9R0880

_N9R0927

_N9R0954

_N9R0713

_N9R0990

_N9R1046

DJI_0963