Vysílač Dyleň se nachází na stejnojmenném vrchuv nadmořské výšce 940 m n. m. Svým vysíláním pokrývá velké území Karlovarského kraje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazný vrch s dalekým rozhledem do Bavorska, byla na něm postavena obytná budova pro vojenskou posádku, pozorovací a odposlouchávací věž. Probíhal zde monitoring rádiového provozu v téměř celém Bavorsku. Podobná věž sloužící ke stejným účelům naopak amerických výzvědných služeb stojí dodnes v Německu na hoře Schneeberg.

Odposlouchávací stanice ztratila svůj význam po sametové revoluci. V devadesátých letech 20.století bylo její vybavení demontováno, byla rekonstruována a v současnosti slouží jako retranslační věž, vysílač televizních a rozhlasových programů.

Díky výhodné poloze vysílače lze programy zachytit v dalekém okolí nejen v Česku, ale i v Horní Falci a Horních Francích.

Vrcholová věž i okolní objekty jsou dosud obehnány původním oplocením z ostnatého drátu a jsou pro veřejnost nepřístupné.

DJI_0829-Pano   DJI_0833-Pano